Pedicure Crescent

Voor het maken van een afspraak of voor informatie
neem contact op met Pedicure Crescent : 06 - 40 77 39 48

Diabetische voetzorg

Mensen met diabetes hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties. Dit kunnen neurologische complicaties zijn, zoals het uitvallen van het oppervlakkige en/of diepe gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten wordt aangetast. Als bij mensen het gevoel ontbreekt, zullen ze pijn niet voelen waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven. Dit kan bij mensen met Diabetes Mellitus tot ernstige complicaties leiden.
De medisch pedicure zal d.m.v. testen beoordelen of er wellicht sprake is van een vergroot risico. In sommige gevallen zal besloten worden om de cliënt eerst door te sturen naar de huisarts of de podotherapeut, alvorens tot behandeling over te gaan.

Neem als u voor het eerst bij een medisch pedicure komt dan ook altijd een goedkeuring c.q. verwijskaart van de huisarts mee. Samen met de factuur kunt u dan een (eventuele) vergoeding aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar.
De medisch pedicure is bij uitstek opgeleid om voeten van personen met Diabetes Mellitus adequaat en zorgvuldig te onderzoeken, te behandelen en te adviseren over eventuele voetzorg. Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, moet jaarlijks bijgeschoold worden en moet de medisch pedicure voldoen aan de eisen die Provoet en Procert hieraan stellen. De kennis omtrent problematiek op het gebied van diabetische voetzorg wordt zorgvuldig op peil en actueel bijgehouden. Hiervoor worden diverse congressen en cursussen bezocht.

 diabetisch1diabetisch2diabetisch3diabetisch4diabetisch5

Is er vergoeding van de pedicure behandeling mogelijk door uw zorgverzekering?
Ja, de basisverzekering vergoedt voetzorg aan verzekerden met diabetes met classificatie Simm’s 1, 2 of 3. De aanvullende verzekering vergoedt voetzorg aan verzekerden met diabetes met classificatie Simm’s 0.

Wat is een Simm’s classificatie?
Bij de screening van uw voeten wordt de zogenaamde ‘Simms-classificatie’ gebruikt. Dit geeft aan hoeveel risico u loopt op het ontstaan van moeilijk te genezen wondjes aan uw voeten. Deze classificatie bepaalt in 2013 hoe hoog uw vergoeding voor voetzorg is. Simm’s 0 betekent geen verhoogd risico, Simm’s 1 matig verhoogd risico en Simm’s 2 of 3 betekent verhoogd risico.

Wie stelt de Simm's classificatie vast?
Wanneer u onder behandeling van de huisarts bent, stelt de praktijkondersteuner van de huisarts deze vast. Dit wordt gedaan door screening: het gevoel aan de voeten wordt getest met een monofilement en stemvork. Wanneer er Simm’s 0 wordt vastgesteld; krijgt u na de voetbehandeling de factuur mee. Deze betaalt u aan de pedicure en hierna kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer er Simm’s 1 of 2 wordt vastgesteld:
Pedicurepraktijk Crescent en uw huisarts vallen onder Ketenzorg. Uw medisch pedicure kan in 2013 ongeveer 7 keer per jaar uw voeten behandelen. U krijgt geen factuur mee; achter de schermen regelt de medisch pedicure de vergoeding.

Wanneer u onder behandeling bij de internist in het ziekenhuis bent, stelt de medisch pedicure of podotherapeut in het ziekenhuis de SIMM’s classificatie vast door middel van screening
(monofilement,stemvork en doppler). U krijgt na de voetbehandeling de factuur mee. Deze betaalt u aan de pedicure en hierna kunt u deze declareren bij de zorgverzekeraar.